Krondroppsnätet

Ett samarbete mellan Luftvårdsförbund, Länsstyrelser, Naturvårdsverket och företag.

Krondroppsnätet är ett nationellt nätverk med stationer där det mäts nedfall från luft på öppet fält och som krondropp. Dessa mätningar utgör en viktig del av det underlag som används inom det regionala och nationella miljömålsarbetet. Syftet med Krondroppsnätet är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt effekter av nedfall av försurande och övergödande ämnen. Krondroppsnätet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Lunds universitet och finansieras främst av olika luftvårdsförbund, länsstyrelser och Naturvårdsverket. Mätningarna startade 1985.

Medlemmar

Länsstyrelsen Dalarnas län
IVL
Länsstyrelsen Jämtlands län
Lunds Universitet
Länsstyrelsen Norbotten
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Sodermanlands län
Vasterbotten
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västra Götaland
Naturvårdsverket logo
Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper 
Vätternvårdsförbundet 
Skåne Luftvårdsförbund
Östergötlands Luftvårdsförbund
varmlands-luftvard-logo
Kronobergs luftvårdsförbund  
logotyp_kalmar_lans_luftvardsforbund
Logotyp_jonkopings_lans_luftvardsforbund
Swedavia logo
New Boliden logga

Blekinge kustvatten
och luftvårds-förbundng